Το Έργο

Στόχος του συστήματος «Bus κι έρχεται» είναι να προσφέρει ένα εύχρηστο και αποδοτικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των μετακινήσεων στην πόλη με χρήση ΜΜΜ. Βασικό του χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα είναι η χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου σχετικά τόσο με τη θέση του χρήστη/επιβάτη, όσο και με τη θέση και την ταχύτητα των οχημάτων, μέσω επικοινωνίας με το σύστημα διαχείρισης στόλου.

Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει i) μια εύχρηστη διεπαφή με το χρήστη, ii) μια μηχανή αναζήτησης βέλτιστης διαδρομής με χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, iii) μια διεπαφή με την πλατφόρμα ελέγχου και παρακολούθησης των οχημάτων, ώστε να συλλέγονται στοιχεία για την κίνησή τους σε πραγματικό χρόνο, και iv) την ανάλογη δικτυακή υποδομή για την επικοινωνία. Μέσω της διεπαφής στο κινητό του τερματικό, ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο διάφορες πληροφορίες για γραμμές, στάσεις και οχήματα, ώστε να προγραμματίσει καλύτερα τη μετακίνησή του. Παράλληλα, θα μπορεί να γίνεται επανυπολογισμός της διαδρομής αν ο χρήστης παρεκκλίνει για οποιαδήποτε λόγο της πορείας του ή προκύψουν απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. ατύχημα). Επίσης θα υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως για παράδειγμα σε πόση ώρα περνάει ένα λεωφορείο από συγκεκριμένη στάση, προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον προορισμό. Έμφαση θα δοθεί στην προσαρμοστικότητα του συστήματος με χρήση εξατομικευμένων πληροφοριών για κάθε χρήστη, οι οποίες, εκτός από την εκάστοτε θέση, μπορεί να περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις του σε ΜΜΜ, αγαπημένες διαδρομές, τη φυσική του κατάσταση, την ηλικία του, κτλ. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εδώ.

Οι χρήστες της προτεινόμενης εφαρμογής θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν (αν επιθυμούν) στο σύστημα τις προτιμήσεις τους και κάποιες επιπλέον πληροφορίες που επιθυμούν ώστε η αναζήτηση μιας διαδρομής να είναι πιο στοχευμένη και τα αποτελέσματα να είναι πλησιέστερα στα αιτήματά τους. Επίσης, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δίνει στο σύστημα στοιχεία σχετικά με τη φυσική του κατάσταση (physical capabilities). Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται η ικανότητα του χρήστη να περπατήσει, να χρησιμοποιήσει σκάλες, κτλ. Η αναπαράσταση όλης της πληροφορίας που θα αποτελεί το προφίλ του χρήστη και το πλαίσιο (context) της κάθε αναζήτησης θα γίνει με τη βοήθεια των οντολογιών (Ontologies), οι οποίες στηρίζονται στην τεχνολογία του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) και αποτελούν τον πλέον σύγχρονο τρόπο αναπαράστασης δεδομένων, καθώς προσφέρουν μια απεικόνιση κατανοητή τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές, αναβαθμίζοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων αναζήτησης.

Καθώς το αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια δικτυακή εφαρμογή, οι περισσότεροι από τους στόχους του συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά που αυτή η εφαρμογή θα πρέπει να έχει. Κατά συνέπεια, το προτεινόμενο σύστημα θα είναι:

Ελκυστικό και εύχρηστο. Αυτό σημαίνει ότι θα διαθέτει δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με την εμπειρία κάθε χρήστη, τις ιδιαιτερότητες, τις συνήθειες και τις προσωπικές του προτιμήσεις,

Ευέλικτο όσον αφορά στα ΜΜΜ που μπορούν να υποστηριχθούν.

Αποδοτικό από την άποψη της ποιότητας των αποτελεσμάτων αναζήτησης, του χρόνου απόκρισης, της απόδοσης πλοήγησης, κλπ.

Χρήσιμο για όλους τους εμπλεκόμενους: επιβάτες που θα κερδίζουν σε χρόνο και αποφυγή ταλαιπωρίας, εταιρίες και οργανισμούς ΜΜΜ που θα αξιοποιούν καλύτερα το δυναμικό τους, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που θα εκμεταλλεύονται το δίκτυό τους για μεταφορά δεδομένων, εταιρίες παροχής της υπηρεσίας που θα κερδίζουν από τη χρήση, συντήρηση και επέκταση της υπηρεσίας.

Επεκτάσιμο, μέσω της χρήσης κατάλληλων σχεδιαστικών αποφάσεων και τεχνολογιών.

Προσαρμόσιμο σε περιοχές και δίκτυα μεταφοράς διαφορετικού μεγέθους. Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει πάνω από οποιοδήποτε ασύρματο/κινητό δίκτυο (π.χ., GPRS, UMTS, WiFi).Κατεβάστε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο από εδώ.